Äritugi OÜ hinnad:

Teenuste hinnakiri


Raamatupidamisteenus:

Teenusetasu on igakuine lepingujärgne kindel summa, millele lisandub käibemaks.

Kuutasu sisaldab igal kuul aruandlust Maksuametiga, Sotsiaalametiga, Haigekassaga, Statistikaametiga, ostjate ja hankijate võlgnevuse aruannet, kasumiaruannet ja bilanssi. Aruandlusperioodi lõpus aastabilanssi ja kasumiaruannet.

Hinna sisse kuulub samuti majandustarkvara HansaWorld SBE kasutamine ONLINE-is ja programmi kasutajakoolitus ning -tugi.

Teenuse hinna kujunemine on otseses sõltuvuses dokumendimahuga.

Vastavalt ettevõtte dokumendimahule ja spetsiifikale teeme Teile personaalse pakkumise mõistliku hinna eest.

Lisateenuste hind kujuneb:

- kokkuleppehind vastavalt töömahule