Äritugi OÜ pakub:

Ülevaade teenustest mida pakume


Raamatupidamisteenus:

- Igakuine jooksev raamatupidamine

  * Finantsraamatupidamine
  * Palgaarvestus
  * Haigekassa
  * Põhivarade arvestus
  * Ostuarved
  * Müügiarved
  * Aruandvad isikud
  * Laekumised
  * Tasumised
  * Kassa
  * Pank
  * Ladu
  * Maksuarvestus

- Riiklike ja muude aruannete koostamine ja esitamine ametkondadele
- Eelnevate perioodide korrastamine
- Aastaaruannete koostamine
- Raamatupidamise siseeeskirjade koostamine

Raamatupidamisteenuse juurde kuuluv ONLINE teenus sisaldab veebipõhist juurdepääsu majandustarkvarale HansaWorld SBE. Teile tehakse kasutajaõigused ja koolitus ning Te saate kasutada alljärgnevaid mooduleid ja aruandeid:

- Finantsaruanded: bilansi ja kasumiaruande nägemine
- Objektipõhine kasumiaruanne
- Osakonnapõhine kasumiaruanne
- Kassa (sissetulekud ja väljaminekud)
- Müügipakkumised (pakkumiste vormistamine ja aruandlus)
- Müügitellimused (müügitellimuste vormistamine lattu)
- Ladu ( kauba sissetulekud, liikumised, saatelehed, mahakandmised, inventuurid ja aruandlus)
- Müügireskontro (arvete ja invoice vormistamine, laekumised ja ostjate võlgnevuste aruandlus)
- Ostureskontro (hankijate arved, tasumised, võlgnevuste aruandlus)

Lisateenused:

Ettevõtte administreerimine, asjaajmine ning dokumendihaldus:

- Protokollide, otsuste ja ettevõttesiseste haldusdokumentide koostamine ja vormistamine
- Väljasaadetavate dokumentide koostamine ja vormistamine
- Dokumentide registreerimine
- Registrite moodustamine
- Toimikute loetelu koostamine
- Dokumendiringluse korraldamine
- Asjaajamisjuhendi koostamine
- Ametijuhendite koostamine
- Ametiprofiilide koostamine